LINKI

Encykliki:

1. Jan Paweł II Centesimus annus
2. Jan Paweł II Solicitudo rei socialis

Artykuły o. Macieja Zięby

1. Wywiady z o. Maciejem Ziębą: 1 2 3
2. Długa historia nieporozumień między etyką a biznesem
3. Niech się skrzykną biznesmeni
4. Bogactwo i bogacenie się w Piśmie Świętym
5. O demokratycznym kapitalizmie w encyklikach społecznych (materiały z seminarium w Castel Gandolfo)

Inne teksty:

The Acton Institute: Centrum personalizmu ekonomicznego
Gregory M.A. Gronbacher: Personalizm ekonomiczny
Robert Rogowski: Koncepcja personalizmu ekonomicznego Gregory Gronbacher'a
dr Dariusz Karłowicz: Sukces jako imię Boże
o. Maciej Zięba: Przez ucho igielne
dr Ewa Grzeszczyk: Etyczny wymiar sukcesu w Polsce i USA
prof. Michael Novak: Zysk i rynek
dr Dariusz Karłowicz: Wdowi grosz i złote kule
dr Piotr Dardziński: Kapitalizm nieobjawiony
Grzegorz Górny: Dobrobyt i rodzina

Designed by suerte (c) 2008