Instytut Tertio Millennio

Fundacja "Instytut Tertio Millennio" została powołana m.in. w celu kształtowania i rozwoju ?wiadomo?ci obywatelskiej, pobudzania inicjatywy społecznej oraz kształtowania społeczeństwa obywatelskiego; inicjowania debat nad problemami społecznymi, politycznymi, kulturalnymi, naukowymi i religijnymi; upowszechniania nauczania Jana Pawła II oraz społecznego nauczania Ko?cioła. Działalno?ć Instytutu polega na organizowaniu cyklicznych przedsięwzięć, takich jak:

- Szkoły Letnie Tertio Millennio on the Free Society - organizowane od 1993 r. trzytygodniowe seminaria prowadzone w języku angielskim dla studentów i młodych naukowców z Europy Środkowo-Wschodniej oraz Stanów Zjednoczonych poświęcone analizie współczesnej demokracji, etycznym wyzwaniom kapitalizmu oraz problemom w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego. Wykładowcami w trakcie Szkoły są wybitni naukowcy z USA, m.in. Michael Novak, George Weigel, Richard Neuhaus.

- Szkoły Zimowe - wyjazdowe seminaria dla maturzystów, studentów kleryków i doktorantów z całej Polski. W trakcie Szkoły wykłady głoszą znawcy tematyki społecznej, tacy jak Władysław Bartoszewski, Jan Krzysztof Bielecki, Ryszard Legutko, Krzysztof Zanussi.

- Debaty Milenijne - zainicjowany w październiku 2000 r. cykl comiesięcznych spotkań przyjaciół Instytutu oraz absolwentów Szkół poświęcony ważnym i aktualnym problemom życia społecznego. Aktualnie odbywają się one w dziewięciu miastach Polski: Gdańsku, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Szczecinie, Toruniu, Warszawie i Wrocławiu.

- Akademia Solidarności - odbywające się raz w roku w Gdańsku kilkudniowe seminarium dla młodych ludzi na temat dziedzictwa Sierpnia'80. Akademia pragnie przybliżać młodym ludziom różne wymiary solidaryzmu społecznego: historyczny, ekonomiczny, społeczny, a przede wszystkim moralny.

- Studenckie Forum Dyskusyjne we Wrocławiu i Szczecinie - tydzień społeczny, w trakcie którego odbywają się wykłady, warsztaty oraz spotkania na tematy społeczno-polityczne.

Z Instytutem Tertio Millennio blisko współpracuje kilkaset młodych osób z Polski oraz Europy Środkowej i Wschodniej, zaangażowanych w programy edukacyjne. Ich inicjatywy mają służyć rozwijaniu etyki w życiu gospodarczym i politycznym oraz kształtowaniu aktywnych postaw wśród ludzi młodych, gotowych brać odpowiedzialność za budowanie społeczeństwa obywatelskiego.

Instytut jest laureatem prestiżowej nagrody TOTUS, przyznawanej przez Fundację "Dzieło Nowego Tysiąclecia" za propagowanie nauczania Jana Pawła II. W uznaniu zasług dla kształtowania postaw obywatelskich został również uhonorowany tytułem "Instytucji Pro Publico Bono" w Konkursie na Najlepszą Inicjatywę Obywatelską w 2003 roku.

Odwiedź stronę Instytutu Terrtio Millenio

Designed by suerte (c) 2008