Rafał Abratański
Karolina Błaszczyk
dr Piotr Dardziński
dr Robert Gwiazdowski
dr Stanisław Kluza
dr Marian Moszoro
dr Tomasz Sommer
dr Tomasz Teluk
o. dr Maciej Zięba OP

o. dr Maciej Zięba OP

Doktor nauk teologicznych (Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie), absolwent fizyki i pracownik naukowy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Uniwersytetu Wrocławskiego, duszpasterz środowisk akademickich. W latach 80 doradca NSZZ "Solidarność", założyciel i redaktor "Solidarności Dolnośląskiej", dziennikarz "Tygodnika Solidarność", działacz Klubu Inteligencji Katolickiej. W latach 1988-89 stypendysta Uniwersytetu w Eichstätt, w 1990 r. Catholic University of America (Waszyngton), a w 1991 r. American Enterprise Institute w Waszyngtonie. Wykładowca i członek Rady Patronackiej Wyższej Szkoły Europejskiej w Krakowie, wykładowca Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Kolegium Dominikańskiego w Krakowie. Autor licznych publikacji i ponad 300 artykułów w prasie polskiej i zagranicznej. W latach 1998 - 2006 prowincjał Polskiego Zgromadzenia Ojców Dominikanów. Założyciel i dyrektor Instytutu Tertio Millennio w Krakowie, dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku.

Designed by suerte (c) 2008