Rafał Abratański
Karolina Błaszczyk
dr Piotr Dardziński
dr Robert Gwiazdowski
dr Stanisław Kluza
dr Marian Moszoro
dr Tomasz Sommer
dr Tomasz Teluk
o. dr Maciej Zięba OP

Karolina Błaszczyk

Członek Fundacji św. Mikołaja. Sekretarz redakcji "Teologii Politycznej", koordynator projektu "Mama w pracy". Prowadzi szkolenia z zakresu fundraisingu i marketingu społecznego. Koordynatorka kampanii społecznych promujących V i VI Dzień Papieski. Współorganizatorka warszawskiej edycji akcji "Pola Nadziei". Współpracowniczka Fundacji Dzieci Niczyje, gdzie przeprowadziła badania skuteczności i odbioru kampanii "Dziecko w sieci".

Designed by suerte (c) 2008