Rafał Abratański
Karolina Błaszczyk
dr Piotr Dardziński
dr Robert Gwiazdowski
dr Stanisław Kluza
dr Marian Moszoro
dr Tomasz Sommer
dr Tomasz Teluk
o. dr Maciej Zięba OP

dr Piotr Dardziński

Doktor nauk humanistycznych, historyk doktryn politycznych i prawnych, adiunkt w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, wykładowca w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie, współorganizator studium podyplomowego "Życie i myśl Jana Pawła II". 2001-2004 wykładowca w Wyższej Szkole Biznesu w Nowym Sączu. Dyrektor Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie. Autor rozprawy doktorskiej "Ordoliberalna koncepcja ładu politycznego, społecznego i ekonomicznego w myśli politycznej Wilhelma Roepkego".

Designed by suerte (c) 2008