Rafał Abratański
Karolina Błaszczyk
dr Piotr Dardziński
dr Robert Gwiazdowski
dr Stanisław Kluza
dr Marian Moszoro
dr Tomasz Sommer
dr Tomasz Teluk
o. dr Maciej Zięba OP

dr Robert Gwiazdowski

Doktor nauk prawnych, szef Komisji Podatkowej Centrum im. Adama Smitha, pracownik naukowy Instytutu Nauk o Państwie i Prawie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, arbiter w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie. Prezes zarządu spółki SPORT MEDICA S.A. będącej właścicielem prywatnej kliniki medycznej w Warszawie, Carolina Medical Center. 2006 - 2007 r. przedstawiciel Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej jako przewodniczący Rady Nadzorczej ZUS. Autor pracy naukowej pt. Milton Friedman i Russell Kirk a style politycznego myślenia w amerykańskiej filozofii konserwatywnej. oraz ksiązki Sprawiedliwość a efektywność opodatkowania. Komentator popularnego programu TVP o tematyce gospodarczej Plus Minus, oraz programu Bilans nadawanego przez TVN24.

Designed by suerte (c) 2008