Rafał Abratański
Karolina Błaszczyk
dr Piotr Dardziński
dr Robert Gwiazdowski
dr Stanisław Kluza
dr Marian Moszoro
dr Tomasz Sommer
dr Tomasz Teluk
o. dr Maciej Zięba OP

dr Stanisław Kluza

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Zakładzie Statystyki Stosowanej Instytutu Statystyki i Demografii (ISiD) na SGH, stypendysta Krajowej Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (1998), Komisji Fulbrighta (Washington University w Saint Louis; 1999-2000), Dekaban-Liddle (Glasgow University; 2001). Główny ekonomista banku oraz doradca prezesa w BGŻ S.A. Od 1996 założyciel i prezes Zespołu Badań nad Narodowymi Funduszami Inwestycyjnymi, w 2001 przekształconego w Interdyscyplinarny Zespół Badań nad Procesami Gospodarczymi przy ISiD. W latach 2002-2003 kierownik projektu badawczego pt.: "Schematy alokacji aktywów pieniężnych" w ramach badań Komitetu Badań Naukowych. Minister Finansów od lipca do września 2006. Członek rady nadzorczej Elektrowni Siersza, firmy ComputerLand oraz firmy Unilever Polska, szef Komisji Nadzoru Finansowego (od 2006 r.). Za rozprawę doktorską "Zastosowanie indeksów Divisia w Polsce" dostał w 2002 Nagrodę Rektora II stopnia oraz Nagrodę Prezesa Rady Ministrów.

Designed by suerte (c) 2008